Stal Haakswold

Wat heeft Stal Haakswold met de 'Grunniger'?

Verleden

Onze stalnaam komt voort uit de geschiedenis van de familie Pol uit Ruinerwold. Grootvader Geuchien Pol fokte klasse-stieren, die alle de stalnaam "van Haakswold" voerden. Het waren stieren van het originele Friese Rundvee. De stieren zijn later allemaal overgegaan naar de toentertijd net opgerichte K.I.-stations. Door vroegtijdig overlijden van de zoon en toekomstig opvolger, Lucas Pol, werd de fokkerij van rundvee noodgedwongen beëindigd.

Heden

Thans is de stalnaam “Haakswold” weer in ere hersteld, nu voor het fokken van Zwaar Warmbloed paarden, voornamelijk uit Deens Oldenburger bloedlijnen. De term 'Zwaar' betekent niet per definitie dat we hier te maken hebben met zware landbouwpaarden, maar met warmbloeds die in hun bloedlijnen volledig terugvoeren op de Oldenburger en de daarvan afgeleide bloedlijnen, die wij in Nederland kennen als Gelderse paarden. Het gehalte Zwaar Warmbloed wordt in een percentage aangegeven. Staat achter een paard bijv. 87,5%, dan betekent dit dat er 12,5% ander bloed aanwezig is, welk bloed niet door het stamboek wordt gezien als Zwaar Warmbloed. Onze voorkeur gaat uit naar het type dat wij in Nederland meestal als het Gronings type bestempelen.

Toekomst

Ons streven is erop gericht om de Zwaar Warmbloed voor het nageslacht te behouden, omdat wij ervan overtuigd zijn dat de genetisch vastgelegde eigenschappen van deze kwaliteitsdieren behouden dienen te blijven. Niet in de laatste plaats om ooit nog op terug te kunnen vallen, want in deze hedendaagse wegwerp-maatschappij is men snel geneigd het oude weg te werpen, wanneer iets nieuws zoveel beter oogt. Vele bekende en gerenommeerde fokkers spreken nog steeds met eerbied over de oude kwaliteit, die er bijna niet meer is. Ook voor deze kwaliteit is er zeker een plaats in de hedendaagse fokkerij, laat daar geen misverstand over bestaan.

Het Groninger paard

Ook het Groninger paard vindt zijn oorsprong in het Oldenburger fokgebied. Hiermee wordt bedoeld de geografische lijn noord-oost Nederland, het Duitse Ost-Friesland, het gebied Oldenburg, Saksen en dan naar het oosten, richting het voormalige Oost-Duitsland en Polen. (Voor de Wereldoorlogen behoorde een groot deel van Polen toe aan het Groot Duitse Rijk, vandaar deze spreiding van het Oldenburger paard.) Verder naar het noorden toe werd het gebied onderbroken door Sleeswijk-Holstein, die hun eigen fokrichting hadden, terwijl men voorts in Denemarken ook weer fokte met Oldenburgers. Uit dit gebied komen de thans bekende Dansk Oldenborgers.

Door deze spreiding kunt u de Groninger en zijn bloedverwanten onder diverse andere namen tegenkomen, zoals Ost-Fries, Alt-Oldenburger, Dansk Olderborger, Saksisch Oldenburger of Schweres Warmblut en Slaska.

Op de foto staat mijn vader, Lucas Pol, lid van de landelijke rijvereniging De Woldruiters te Ruinerwold. Deze foto is genomen kort voor de Tweede Wereldoorlog (1939) en hij reed daar – onmiskenbaar - op een Gelders paard. Dit was een van de vele paarden, die mijn vader meestal ter beschikking had, want grootvader’s stal was altijd goed voorzien van rij- en tevens werkpaarden, naast de eerder genoemde dekstieren.

© 2006-2009 www.mijn-eigen-website.nl