Stal Haakswold

Vervolg

De fokkerij van de Groninger in vogelvlucht

Het Groninger paard is in latere jaren soms gekruist met andere rassen, teneinde wijzigingen in de bouw van het paard te bewerkstelligen. Dit had alles te maken met de gebruiksbehoefte van het paard. Het was voornamelijk een landbouwhuisdier, dat gebruikt werd voor het werk op het land en tevens ’s zondags moest dienen als koetspaard. Omdat er behoefte was aan een stevig werkpaard, dat de zware klei in Groningen aankon, werd de Groninger door natuurlijke selectie “verzwaard” (niet in de laatste plaats door de stamvader van het Groninger Stamboek, de hengst Gambo). Door de komst van de tractor nam de behoefte aan zware werkpaarden af. De Groninger werd vanaf dat moment eigenlijk alleen nog maar gebruikt als paard voor de koets en door de jonge boerenzonen, die met deze paarden bij de landelijke rijverenigingen reden. Ditzelfde gebeurde overigens ook met de Gelderse paarden, die destijds door hun Oldenburger bloedvoering nauw verwant waren aan de Groninger. Door de latere toevoeging van Hackney-bloed werden de Gelderse paarden steeds meer omgevormd tot tuigpaarden, maar in oorsprong lagen ze vrij dicht bij de Groninger.

Verdere ontwikkeling Groninger

In de loop der jaren werd de Groninger gekruist met aanverwante rassen, teneinde een “verlichting” van het type te bewerkstelligen. U moet daarbij denken aan de Holsteiner, Trakehner en de Cleveland Bay. Deze laatste, de Cleveland Bay, werd overigens reeds in de jaren 1800 ingezet voor de verbetering van de Oldenburger en de Young Duke of Cleveland werd ook in het Holsteiner Stamboek gebruikt om ander bloed in te brengen. De karaktereigenschappen van de Cleveland Bay komen tevens perfect overeen met die van de Groninger c.q. Oldenburger, nl. intelligent, werkwillig, gemoedelijk in de omgang etc. Al deze wijzigingen hebben geleid tot een paard dat aan de basis heeft gestaan van het huidige KWPN. Voor de kenners noemen wij een paar namen van paarden, die van vaders- of moederszijde meer of minder Gronings of Oldenburger bloed voerden en/of in de ontwikkeling van de Groninger een rol hebben gespeeld, zoals: Cicero 2, Sineada, Senator, Domburg, Istanboel en verder in lijn Marco Polo, Irco Polo, Nimmerdor, Oregon enz.

Onze visie

Helaas is het Groninger paard door het opgaan in het toenmalige WPN langzaam van het toneel verdwenen en pas jaren later door enkele liefhebbers weer ‘van stal gehaald’. Echter daarmee ontstonden tevens ook de discussies, want zoals de geschiedenis van het Groninger paard reeds laat zien, is de te kiezen fokrichting een bron van verwarring. De ene groep wil de Groninger behouden zoals hij was, voordat hij opging in het KWPN; de andere groep wil de geschiedenis herschrijven en streeft naar een rijpaard wat een kopie moet zijn van de oude KWPN-er. Onze fokkerij richt zich voornamelijk op de basis-bloedlijnen, zoals die vooral behouden zijn in Denemarken en wij gebruiken dus ook, bij voorkeur, geselecteerde merries en hengsten uit het Deens Oldenburger fokgebied.

Want zonder respect voor het verleden, zul je geen toekomst kunnen opbouwen.

© 2006-2009 www.mijn-eigen-website.nl